Obsługa hostessowa Dziennika Zachodniego na Kongresie Gospodarczym

Obsługa hostessowa  to element niezbędny przy dużych wydarzeniach. Wielokrotnie nasze hostessy pracują min dla Dziennika Zachodniego na Kongresie Gospodarczym.